Akcja „Sprzątania świata”

28 września 2018
Akcja „Sprzątania świata”

W ramach akcji „Sprzątania świata” zorganizowano i przeprowadzono akcję sprzątania terenów wokół bursy. Udział w akcji wzięła liczna grupa wychowanków bursy wraz z organizatorem całego przedsięwzięcia p. Antonim Guzikiem. Młodzież bardzo zaangażowała się w sprzątanie, dlatego szybko i sprawnie przebiegła cała akcja. Na zakończenie organizator przypomniał młodzieży o znaczeniu postawy proekologicznej dla dbałości o nasze otoczenie i przyrodę. Dziękując za udział zaprosił wszystkich do akcji za rok.