9.06.2022 – Wpływ reklamy na młodzież

14 czerwca 2022
9.06.2022 – Wpływ reklamy na młodzież

W czwartek odbyło się spotkanie z młodzieżą, którego tematem był wpływ reklam na dzieci i młodzież oraz jak się bronić przed negatywną informacją pochodzącą z mediów. Celem zajęć było kształtowanie postawy selektywnej i krytycznej wychowanka wobec przekazu medialnego. Ukazanie pozytywnego i negatywnego wpływu mediów na życie człowieka. Uświadomienie roli i funkcji mediów. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i oceny przekazów medialnych. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania niebezpieczeństw płynących z kontaktu z negatywną informacją medialną.

Dostarczono również wskazówek jak radzić sobie z negatywnym wpływem informacji odbieranych z mediów. Na zajęciach młodzież obejrzała krótkie materiały na YouTube pokazujące stosowane manipulacje w supermarketach oraz jak światło i muzyka wpływa na konsumenta. Zaprezentowane zostały również triki jakie są stosowane w reklamach telewizyjnych.

 

Zajęcia przeprowadziła- Sylwia Herba