19.01.2022 – Pomóż im przetrwać zimę !!! Spotkanie z Panią Inspektor z Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami

28 stycznia 2022
19.01.2022 – Pomóż im przetrwać zimę !!! Spotkanie z Panią Inspektor z Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami

W bursie w środę 19.01.2022 odbyło się spotkanie z Panią Inspektor z Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami oraz Panią Dyrektor Bursy Szkolnej. Obie Panie bardzo prężnie działają w towarzystwie i los kotów wolno żyjących nie jest im obojętny. Młodzież wysłuchała o interwencjach, jak pomagają kociakom. Koty bytujące na terenach miejskich, wiejskich oraz na terenach rodzinnych ogrodów działkowych to koty wolno żyjące, których status prawny został unormowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Koty te stanowią naturalny element ekosystemu. Co istotne, koty wolno żyjące nie są kotami bezdomnymi, lecz zwierzętami dzikimi i zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Mieszkańcy bursy w ramach akcji: „Pomóżmy im przetrwać zimę!” zebrali puszki z karmą dla kotów które następnie zostały przekazane pani Inspektor. Bardzo dziękujemy młodzieży za włączenie się do akcji i bardzo dużą ilość karmy 🙂 .

 

Osoby nadzorujące zbiórkę karmy- pan Kazimierz Wierzbowski i pani Sylwia Herba.