10.12.2019 r. Zagrożenia związane ze stosowaniem e-papierosów oraz paleniem tytoniu.

13 grudnia 2019
10.12.2019 r. Zagrożenia związane ze stosowaniem e-papierosów oraz paleniem tytoniu.

We wtorek 10.12.2019 r. w bursie szkolnej odbyło się spotkanie grupy II i VI w celu uświadomienia młodzieży zagrożeń związanych ze stosowaniem e-papierosów i paleniem tytoniu. Tym razem to wychowankowie przedstawiali ciemne strony tego nałogu. Dzięki temu, że rówieśnicy mówili do rówieśników byli bardzo przekonujący w tym co mówili, a zainteresowanie było bardzo duże. Pierwsza część zajęć to prezentacje multimedialne połączone z wykładem, a na zakończenie poprzez metody aktywizujące młodzież w 3 grupach miała zadania do wykonania. Dzięki temu sprawdziliśmy ile zapamiętali  🙂 

 

Cel główny zajęć: pogłębienie wiedzy wychowanków o nałogach

Cele szczegółowe:
– promocja zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu i innych środków uzależniających.
– przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu,
– uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów,
– uświadomienie roli reklamy i antyreklamy w zmianie stylu życia,
– podkreślenie korzyści wynikających z rzucenia palenia papierosów,
– uświadomienie skutków nikotynizmu biernego.
– wskazanie najczęstszych powodów dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy
– ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież
– uświadomienie zasad zdrowego stylu życia (sport, odżywianie, zainteresowania itp.)

CIEKAWOSTKI I SMUTNE STATYSTYKI…
CZY WIESZ, ŻE:

– każdy papieros skraca życie o 5,5 minuty
– 20 szt. wypalonych papierosów skraca przeciętnie życie o około 5 lat
– 40 szt. dziennie o 8 lat
– dym tytoniowy zawiera około 4000 różnych substancji szkodliwych dla zdrowia
– ciała smołowate są ważną przyczyną raka; można je zobaczyć gdy dmuchnie się dymem papierosowym na czystą chusteczkę
– tlenek węgla zmniejsza zawartość tlenu we krwi, utrudnia pracę serca, które gorzej tłoczy krew do różnych części ciała
– trujące związki chemiczne- fenole: niszczą rzęski nabłonka oskrzelowego; płuca stają się wtedy bezbronne wobec substancji drażniących i innych związków chemicznych; prowadzi to do zniszczenia tkanki płucnej

Zajęcia zorganizowała pani Sylwia Herba i pani Aneta Kaproń.