1.10.2019 Stres jak sobie z nim radzić? Zakres obowiązków Policji na terenie placówki oświatowej.

3 października 2019
1.10.2019 Stres jak sobie z nim radzić? Zakres obowiązków Policji na terenie placówki oświatowej.

We wtorek odbyła się debata dotycząca stresu i jak sobie z nim radzić. Celem zajęć było poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Na zajęciach wychowankowie poznali pojęcie stresu, zapoznali się ze źródłami stresorów (wydarzenia, które zakłócają równowagę organizmu) oraz wymienialiśmy się sposobami radzenia sobie ze stresem.

Druga część zajęć dotyczyła zakresu obowiązków Policji na terenie placówki oświatowej. W zaprezentowanej prezentacji multimedialnej młodzież zapoznała się z uprawnieniami Policji na terenie placówki oświatowej, przeszukaniem, przesłuchaniem i zatrzymaniem uczniów, patrolami szkolnymi i ich zadaniami.

 

Zajęcia przeprowadziła pani Sylwia Herba i pan Adam Farbotko.