Zasady odpisywania posiłków w bursie

31 stycznia 2023
  1. Odpis na poniedziałek należy zgłosić najpóźniej w piątek do godziny 10.00
  2. Odpisy w pozostałe dni tygodnia zgłaszane są do godz. 8.00 z jednodniowym wyprzedzeniem
  3. Odpis zgłoszony w niedzielę będzie naliczony dopiero od wtorku