Rekrutacja

 

DYREKTOR BURSY SZKOLNEJ W STARGARDZIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO SKORZYSTANIA Z OFERTY NASZEJ PLACÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ

W STARGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Do 23.06.2017 r. Aktualni wychowankowie Bursy, zainteresowani dalszym pobytem w placówce składają Deklarację o kontynuowaniu pobytu wraz z podpisaną deklaracją odpowiedzialności rodziców/ prawnych opiekunów.
22.05.2017 r. – 14.07.2017 r. Składanie Wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie Bursy w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku. – dotyczy wychowanków wnioskujących o przyjęcie po raz pierwszy
21.07.2017 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (lista wywieszona będzie na tablicy w holu Bursy)
16.08.2017 r. – 18.08.2017 r. Rekrutacja uzupełniająca. (składanie wniosków wraz z załącznikami).
22.08.2017 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej  (lista wywieszona będzie na tablicy w holu Bursy)
25.08.2017 r. Potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie w roku szkolnym 2017/2018 (drogą elektroniczną lub telefonicznie 91 573 28 27) oraz potwierdzenie wpłaty kaucji na nr konta  PKO BP 02 1020 4867 0000 1502 0105 3578 *
03.09.2017 r. Kwaterowanie w Bursie w godz. 16.00 – 21.00
Do Bursy należy zabrać ze sobą obuwie zmienne i poszwę, poszewkę i prześcieradło oraz kubek i łyżeczkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Warunkiem niezbędnym do zakwaterowania jest wpłata kaucji w nieprzekraczalnym terminie zaksięgowania do dnia 25.08.2017 r. na nr konta PKO BP 02 1020 4867 0000 1502 0105 3578

 

Dyrektor Bursy Szkolnej w Stargardzie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie

w dniu 03.09.2017 r. o godz. 18.00. (stołówka Bursy).

 

Pobierz załączniki: