Bezpieczne wakacje

15 czerwca 2016
Bezpieczne wakacje

15 czerwca wychowawcy pani Paulina Janowicz i pan Michał Wróblewski zorganizowali zajęcia profilaktyczne, których tematem były „Bezpieczne wakacje”. Zajęcia miały na celu uświadomienie wychowankom konsekwencji prawnych wynikających z posiadania oraz handlowania środkami psychoaktywnymi oraz ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie ludzkie. Podczas spotkania omówiono również zagrożenia związane z handlem ludźmi, handlem ludzkimi organami oraz tak zwanymi „obozami pracy”. Poruszono również temat bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Wychowankowie biorący udział w zajęciach mieli szansę wypowiedzenia własnych sugestii i pomysłów na zdrowy i bezpieczny wypoczynek.